ตึกที่สร้างเร็วที่สุดในโลก คือตึกอะไรมีจุดเด่น ตรงไหน

buildingchina19day